Wietske Boon

BSocSci (Hons) Sielkunde (UP);
MDIAC Spelterapie (UNISA);
PhD (Vroeëkinderonderwys) UP;
CCSA nr: SCO 0400

Wietske het in 2005 ‘n Honneursgraad in Sielkunde verwerf. Kort daarna het sy die MDIAC graad in Spelterapie voltooi met haar verhanderling: Sibbe van kinders met kanker se belewenis in die gesinsdinamika na behandeling.’ Wietske het sewe jaar ervaring as grondslagfase onderwyseres. Sy praktiseer in privaat praktyk as spesialis berader met spesialisering in spelterapie tegnieke. Sy is geregistreer by die Raad vir Beraders in Suid-Afrika.

In 2021 verwerf sy ‘n PhD graag in Vroeëkinderonderwys aan die Universiteit van Pretoria met haar tesis: ‘Moedertaal-, dubbelmedium- en tweedetaalonderrig: ‘n Verkennend-vergelykende studie van driejariges se sosiale en emosionele ontwikkeling.

Wietske het posisies beklee as waarnemende voorsitter en bestuurslid van die Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg (VVOS) en ondervoorsitter van die ‘Organisation for Paediatric Support in South Africa’ (OPSSA). Sy was ‘n vrywilliger vir ‘Operation Smile South Africa’ (OSSA). Wietske skryf gereeld artikels, informeel en akademies, bied werkswinkels en seminare aan en neem deel aan radiogesprekke.